Ny elstandard

Ny standard för elinstallationer i bostäder. Nu gäller ny standard (SS 437 01 02, utg 1:2014) för hur elinstallationer bör utföras. Standard är inget krav, men ger rekommendationer om hur… read more →