Ny elstandard

Ny standard för elinstallationer i bostäder.

Nu gäller ny standard (SS 437 01 02, utg 1:2014) för hur elinstallationer bör utföras. Standard är inget krav, men ger rekommendationer om hur installationerna utförs på ett bra och säkert sätt. Om du bygger om eller bygger nytt, diskutera med din elinstallatör om vilka delar i standarden som är lämpliga att följa!

Till SISs hemsida